sevdamız beşiktaş
Son Dakika Beşiktaş Haberleri

Lejyoner hastalığı nedir? belirtileri ve tedavi yöntemleri

Lejyoner hastalığı nedir? belirtileri ve tedavi yöntemleri

beşiktas haberleri  

 

Lejyoner hastalığı her yıl 1000’den fazla seyahat eden kişinin Lejyoner hastalığına yakalandığı bildirilmektedir.Ancak, seyahat edenkişilerin konaklama yerlerinde Lejyoner hastalığı riski azaltılabilir. Bu broşür turist konaklama merkezleri . oteller, apartlar, kamp alanları) sahipleri veya yöneticileri için bilgiler içerir. Lejyoner hastalığının ilk belirtileri üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlar.

Ağrılar, ateş yükselmesi en sıradan belirtilerdir. Karın ağrısı, mide bulantısı, ishal zaman geçtikçe daha şiddetli bir hal almaktadır. Zatürreden farklı olarak bilinç kaybı ve unutkanlık görülebilmektedir. Hastalığın şiddeti arttıkça ağrılar ve diğer rahatsızlıklar çoğalır. Lejyoner hastalığında belirtiler bakterinin vücuda girmesinin ardından geçen 2 ve 10 gün arasında ortaya çıkmaktadır.

Lejyoner Hastalığının Tarihçesi

Lejyoner hastalığı nedir?

Lejyoner hastalığı Legionella bakterisinin neden olduğu ciddi bir pnömoni (akciğer enfeksiyonu) türüdür. Hastaların yaklaşık %5-10’u ölmektedir. Legionella’ya maruz kalan herkes hastalanmaz. Altta yatan hastalığı olanlar, sigara kullananlar ve yaşlı kişilerde Legionella’dan hastalanma riski daha yüksektir. Belirtiler genellikle enfeksiyondan sonra iki ve on gün arasında başlar fakat nadir durumlarda belirtilerin ortaya çıkması üç hafta kadar sürebilir. Hastalık genellikle ateş, titreme, baş ağrısı ve kas ağrısı olarak başlar.

Bunu kuru öksürük ve şiddetli pnömoniye ilerleyebilen nefes almada güçlük takip eder. Hastaların yaklaşık üçte biri ishal ve kusma yaşar ve yaklaşık yarısı konfüzyon ve hezeyan geçirir. Hastaların çoğu hastaneye yatırılır ve uygun antibiyotiklerle tedavi edilir. Tanı için belirli laboratuvar testleri gerekir. Tanı çoğu zaman seyahat eden kişi ülkesine döndükten sonra konur.

 

Lejyoner hastalığına nasıl yakalanılır?

Lejyoner hastalığına Legionella bakterisini içeren mikroskobik su damlacıkları (aerosoller) solunarak yakalanılır. Bu bakteriler suda yaşar ve koşullar uygun hale geldiğinde çoğalırlar; örneğin, insan yapımı su sistemlerinde durgun suda 20°C ila 50°C’de. Legionella barındıran aerosoller örneğin musluk veya duş akıtılarak, spa havuzunda suda yükselen kabarcıklarla veya bazı klima sistemleriyle oluşabilir. Konaklama merkezi enfeksiyonun kaynağı mıdır? Lejyoner hastalığı olan biri belirli bir konaklama merkezinde konaklamışsa bu, hastanın enfeksiyonu oradan aldığı anlamına gelmez. Hastalığı çok çeşitli yerlerden kapmış olabilir. Ancak, iki veya daha fazla vaka aynı konaklama merkezinde kalmışsa ve bu özellikle kısa bir zaman aralığında olmuşsa, konaklama merkezinin enfeksiyon kaynağı olması daha olasıdır. Bu durumda konaklama merkezinde acilen denetleme yapılmalıdır. Turist konaklama merkezi yöneticisi olarak Lejyoner hastalığı riskinin farkında olmanız ve riski olabildiğince azaltmak için önlemler almanız gerekir.

Lejyoner hastalığını nasıl takip ederiz?

Avrupa Lejyoner Hastalığı Denetleme Ağı Lejyoner hastalığı denetlemesi gerçekleştirir. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından koordine edilir. Ağ, AB’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde ulusal halk sağlığı makamları tarafından görevlendirilen epidemiyologlar ve mikrobiyologlardan oluşur. Bu ağ kişilerin hasta oldukları ülkeler ve enfeksiyonun meydana gelmiş olabileceği ülkeler arasında bilgi paylaşımı yapar. Bu ağ aynı zamanda tur operatörlerine vaka kümeleri hakkında bilgi verme prosedürlerine sahiptir. Bu riski Legionella kontrol planı ile azaltabilirsiniz

Lejyoner Hastalığının nedenleri nelerdir?

Legionella bakterileri doğal sularda bulunan mikroorganizmalardandır. Dünyanın hemen her yerinde göl, nehir, bataklık, kaplıcalar gibi su kaynaklarından; toprak örneklerinden; kuyu suları, gübre, kanalizasyon içeriği ve okyanus kıyılarından Legionella’ lar  izole edilmiştir. Legionella’lar insan yapımı su sistemlerinde de yaygın bir şekilde gösterilmiştir. Su sıcaklığı uzun süre 25-55 0C arasında kaldığında Legionella ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkar. Güçlü bir su akışı bakterilerin üremesini engelleyebilir, ancak bu akış tüm sıcak su sistemi boyunca sabit değilse, suyun durgun olduğu bölgelerde ölü boşluklar meydana gelir. Ölü boşluklar bakterinin yerleşmesini kolaylaştırarak riski artırır.

Lejyoner Hastalığı Nasıl Bulaşır?

Kontamine bir su kaynağı yoksa Lejyoner hastalığı gelişmez. Bakterinin akciğerlere ulaşmasında iki yol olduğu kabul edilir. Yaygın olarak kabul gören yol, solunum havasına çevresel kaynaklardan yayılan (soğutma-kulelerinin fanları, jakuzi ve duş başlıkları, sprey nemlendirme cihazları, dekoratif fıskiyeler…) Legionella içeren su aerosollerinin solunmasıdır. Diğer önemli bulaşma yolu, Legionella içeren suyun aspirasyonu sonucu orofarinkse yerleşmiş bakterinin solunum yollarına geçmesidir. İnsandan insana bulaş yoktur.

What is Legionnaires' Disease

 

Lejyoner Hastalığı belirtileri nelerdir?

Lejyoner hastalığının inkübasyon periyodu 2-10 gün olmakla birlikte birçok vakada 5-6 günden sonra semptomlar ortaya çıkabilir. Hastalık erken dönemde ciddi bir gribal enf. şeklinde başlayıp bunları ateş kuru öksürük, baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, solunum sıkıntısı, kas ve eklem ağrıları gibi semptomlar takip eder. Akut durumlarda vücudun birçok sistemi etkilenip bulantı, kusma , mental konfüzyon ve hatta renal yetmezlik gelişebilir.

Lejyoner Hastalığı Risk Faktörleri nelerdir?

Lejyoner hastalığı “fırsatçı” bir enfeksiyon olarak da değerlendirilir; çünkü belirgin bir şekilde altta yatan bir hastalığı olan veya immün sistemi zayıf bireyler hasta olmaktadır. Normal bağışıklık sistemine sahip sağlıklı bireyler etkene maruz kalsalar bile çoğu kez enfeksiyon gelişmemektedir. Erkekler kadınlardan daha çok etkilenmektedir.

Aşağıda yer alan faktörler hastalık riskini  arttırmaktadır. Bunlar;

 • Sigara içiciliği
 • Alkol bağımlılığı
 • Kronik Akciğer hastalığı olması
 • İleri yaş (50 yaş ve üstü)
 • Steroid ya da diğer immunosupresif ilaç kullanımı, İmmün sistemini baskılayan herhangi bir hastalığın veya sağlık sorununun bulunması (HIV-AIDS, kanser, kemoterapi-radyoterapi, organ transplantasyonu v.b)

Lejyoner Hastalığının Seyri nasıldır?

Ilımlı bir alt solunum yolu enfeksiyonundan komaya kadar değişik ağırlıkta klinik görünümlerle ortaya çıkabilir.Fizik muayenede hasta toksik bir görünümde olabilir.Pnömoni hızla her iki akciğere yayılabilir ve diğer organların da tutulduğu sistemik bir enfeksiyona ilerleyebilir.Olgular genellikle semptomların başlamasından sonraki 2-6 gün içinde hastaneye başvururlar.Klinik tablo hastanın yatırılmasını ve solunum desteği verilmesini gerektirecek ölçüde ciddi olabilir.Lejyoner hastalığında temel patolojik olaylar akciğerlerde orataya çıkar ve hastalığın seyrini savunma mekanizmalarının durumu belirler.Fatalite hızı altta yatan hastalığa ve bağışıklık sisteminin durumuna göre değişir.Toplum – kaynaklı vakalardafatalite hızı %10-20 arasında görülmekte iken,hastane – kaynaklı vakalarda % 40’a çıkabilmektedir.

Lejyoner Hastalığının komplikasyonları nelerdir?

Uygunsuz ADH salınımına bağlı olarak hiponatremi, renal yetmezlik ve rhabdomyoliz en önemli komplikasyonlar olmakla birlikte pulmoner fonksiyonlarda azalma, fulminan solunum yetmezliği, endokardit, dehidratasyon, septik şok, nörolojik semptomlar (mental durum değişikliği, letarji, baş ağrısı vb), septik şok, koma gibi komplikasyonlarda ortay çıkabilir.

Lejyoner Hastalığında Tedavi yöntemleri nelerdir?

Lejyoner Hastalığının aşısı yoktur. Makrolid, kinolon ve tetrasiklin gibi hüccre içine giren antibiyotikler etkilidir. Erken antibiyotik tedavisi alanlarda genellikle 3-5 günde semptomlarda iyileşme gözlenebilmekle beraber antibiyotik tedavisi 10-14 gün devam ettirilmelidir.

Lejyoner Hastalığında Tanı Nasıl Konulur?

Klinik ve radyolojik özellikleri ile diğer pnömonilerden ayırt edilemeyen Lejyoner hastalığının kesin tanısı, hastalığın akla getirilmesini takiben yapılan mikrobiyolojik inceleme ile konmaktadır. Tanı, başlıca klinik örneklerin kültüründen bakterinin izolasyonuna, idrarda Legionella antijenlerinin gösterilmesine veya serumda Legionellalara karşı antikor titresindeki artışın saptanmasına dayanır.

Lejyoner Hastalığı Dünyanın Hangi Bölgelerinde Görülmektedir?

Su kaynaklı bir infeksiyon hastalığı olduğu için dünyanın hemen her bölgesinde görülebilmektedir.

Lejyoner Hastalığının ülkemizde görülme durumu nedir?

Bu konuda çok fazla çalışma olmamasına karşın yıllara göre dağılımı incelendiğinde hastalık sporadik olarak seyretmektedir.

Lejyoner Hastalığı ,Gebelik Hastalığın Seyrini Etkiler mi?

Etkilemez. Ancak gebelik dışında hastada yukarıda bahsedilen risk faktörlerinin varlığında hastalığın seyri kötü olabilir.

Lejyoner Hastalığı,Emziren kişilerin hasta olması durumunda neler yapılmalıdır?

İnsandan insana bulaş gösterilmediği için herhangi bir önlem alınmasına gerek olmamakla berber uygun tedavi için mutlak bir sağlık kurumuna başvurulmalıdır.

Lejyoner Hastalığı Çocuklarda Hastalığın Seyri Nasıldır?

Hastalığın prognozu altta yatan hastalığın varlığı ile ilgilidir. İmmün sistemi herhangi bir nedenle baskılanmış kişilerde hastalık fatal olabilir.

Lejyoner HastalığıÇocuklarda Hastalığın Tedavi yöntemleri nelerdir?

Tedavide erişkin ve çocuk ayırımı yoktur. Uygun antibiyotik tedavisi verilmelidir.

Lejyoner hastalığı nasıl önlenebilir?

Lejyoner hastalığının meydana gelmesini önlemek için binalardaki havalandırma ve su sistemlerinin endüstriyel standartlara göre düzenli bakımı yapılmalıdır.

Duş başlıkları ve hortumları sökülmeli ve düzenli olarak  temizlenmelidir.

Duş başlıkları her zaman kullanılmıyorsa duştan önce sıcak su birkaç dakika duş başlığından iyice tazyikli bir biçimde akıtılmalıdır.

Kuyu suyu kullanılmadan önce sterilize veya filtre edilmelidir.

Toprak, saksı toprağı, organik gübrelerde bakteri tespit edildiği için bu kaynaklarla mesleki olarak temas etmek zorunda kalan ve bahçe işleriyle uğraşanların Lejyoner Hastalığına  yakalanmasını önlemek için aşağıda yer alan bazı önlemlerin alınması gerekir:

 • Bahçe işlerinde sulama yaparken su akışının düşük basınçta olması sağlanmalıdır.
 • İyi havalandırılmayan mekanlarda çalışılmaması gerekir.
 • Üreticilerin saksı toprakları ve gübre paketlerinin etiketleri üzerindeki aşağıda yer alan uyarıları dikkate alarak saksı toprağı tozuna maruz kalma riskini azaltmaları gerekir:
 • Tozu azaltmak için saksı toprağını ıslatınız.
 • Saksı toprağı, gübre paketlerini açarken yüzünüze yakın mesafede açmayın ve kullanırken eldiven ve P2 maskesi takınız.
 • Saksı toprağı veya diğer toprağı elledikten sonra, bir şey yemeden – içmeden ve sigara içmeden önce ellerinizi yıkayınız.

kaynak:sagligim.gov.tr

 
 

Beşiktaş Haberleri, Beşiktaş transfer haberleri , Beşiktaş Puan Durumu

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.